Eika

Eika er en norsk bank som tilbyr tjenester til private og næringslivet, med bankfilialer i hele landet. De tilbyr alle banktjenester, fra lån til sparing og en rekke forsikringer. Her er et godt utvalg av fremtidsrettede produkter, som enkle og lønnsomme betalingsløsninger for privatkunder og lokalt næringsliv, samt IKT og infrastruktur for sine drøye 700 000 sluttbrukere. Med suveren IT-plattform fra Skandinavisk Data Center, legges alt til rette for selvbetjente kanaler og gode nettløsninger. Også interne løsninger gjør at banken får bedre kjennskap til kunden, og kan fremstå som en brukervennlig og positiv bank.

Fakta om Eika

Eika tilhører det norske finanskonsernet Eika Gruppen As, tidligere Terra Gruppen. Gruppen har et datterselskap som består av Eika Kredittbank, Eika Forsikring, Eika Boligkreditt, Aktiv Eiendomsmegling og 69 lokalbanker eid av Eika Gruppen. Gruppens hovedkontor ligger i Oslo, mens deres kontorer for forsikring ligger på Hamar. Terra Gruppen startet i 1997 et innkjøps- og interessesamarbeid under navnet Eika Gruppen, som følge av de nye tendensene i bankindustrien med fusjoneringer og omlegginger. Som en konsekvens av alle fusjoneringer, ble det mange regionale banker. Et eksempel er Sparebanken NOR, som var resultatet av fusjonering mellom drøyt hundre forskjellige banker.

På slutten av 90-tallet skjedde store forandringer i bankindustrien på det norske markedet, der flere av de store bankene fusjonerte. Et eksempel på dette er Sparebank 1, som er en fusjon av mange regionale banker. De generelle trendene på markedet gikk i retning av nye teknologiske plattformer med nettbank og utvidelse av produkter og banktjenester. Nye finansielle tjenester så dagens lys, bankene begynte å tilby verdipapirer og ulike forsikringer. Som en følge av utviklingen ble Eika Gruppen dannet og senere fusjonert med Terra. Gruppen går i dag under navnet Eika Gruppen.

  • Eika inngår i Eika Gruppen AS
  • Eika Gruppen AS ble til etter en fusjonering med Terra Gruppen.

Eika i dag

Eika har i dag 68 lokalbanker i hele Norge, som alle leverer komplette kundeløsninger for enkeltpersoner og bedrifter. De leverer et stort utvalg av forskjellige banktjenester som sparing, forsikring, pensjon, kort-produkter, finansiering og eiendomsmegling. Bak tjenestene står moderselskapet, Eika Gruppen, som arbeider for å levere kostnadseffektive tjenester til bankene samtidig som de ulike bankene opprettholder sin kjernevirksomhet og øvrige tjenester. Denne strukturen resulterer i et godt utvalg av fremtidsrettede produkter, som enkle og lønnsomme betalingsløsninger for privatkunder og lokalt næringsliv, samt IKT og infrastruktur for sine drøye 700 000 sluttbrukere.

Når det gjelder Eikas tjenester over nett, så benytter de produkter og tjenester fra Skandinavisk Data Center. Eika Gruppen er deleier i selskapet, med 19,5 % av deres aksjebeholdning. Skandinavisk Data Center tilbyr en avansert, nordisk IT-plattform for banker i Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Dette samarbeidet innebærer ikke bare fordeler for kundene, men resulterer også i implementering av salgsstøtte (CRM), risikoklassifisering, datavarehus og tilrettelegging av løsninger for at banken skal få større kunnskap om kunden. Slik får kunden en helhetlig og positiv brukeropplevelse, og et nært forhold til sin bank.

Eika og deres produkter

Eika tilbyr et godt utvalg av banktjenester, og lån er trolig den mest etterspurte varen. Her kan banken tilby fire forskjellige lån etter behov: Billån til ervervelse av bil, lån til andre kjøretøyer, smålån til oppussing og smålån til refinansiering. Når det gjelder finansiering av bilkjøp, vil Eika kunne tilby vanlig, grønt og kaskofritt billån. De tilbyr også lån til kjøp av andre kjøretøyer. Felles for begge lånene er at de har inntil ti års nedbetalingstid. Oppussingslånet de tilbyr er ment for oppussing og oppgradering av hjemmet. Her er lånegrensen 500 000 kroner.

Om en kunde befinner seg i en situasjon med mange små lån og kredittlån, kan det være økonomisk forsvarlig å samle alt i ett lån for refinansiering. Slik får kunder salt samlet på ett sted, og kun én regning å forholde seg til ved slutten av måneden. Refinansiering kan brukes til å få bedre oversikt over økonomien. Kredittkort er en annen form for lån. Her kan Eika tilby kredittkort via din lokale bankfilial, via nett på EikaGold.no eller gjennom NAF. Korttjenestene fra Eika er knyttet til et fordelsprogram, som gir rabatter på handel, leiebil, hoteller og mye mer.

  • Kredittkort med fordelsprogram
  • Eika tilbyr smålån til innkjøp av bil eller annet kjøretøy, oppussing av bolig og refinansiering

Eika Forsikring

Forsikringer er også en viktig del av bankens produktutvalg. Her kan de tilby både bilforsikring, innboforsikring, husforsikring, hytteforsikring, reiseforsikring og ung-forsikring. Bilforsikringen deres har en startbonus på 50 % med maksimum fem år til toppbonus, og inkluderer leiebil ved tegning av Bil Pluss når egen bil er på verksted. Innboforsikringen deres beskytter hjemmet ditt, og omfatter erstatning ved skade som følge av vann, brann og tyveri. Husforsikringen gjelder for husets ytre, og erstatter skade ved vann-, brann- og naturskade, samt innbrudd. Hytteforsikring er som en husforsikring, og erstatter tap ved innbrudd, brann, skade på hageanlegg, samt vann- og naturskader.

Eika reiseforsikring er omfattende, og dekker inntil 77 dager med reiser, enten det er ferie eller forretningsreiser. Dette er en kombinert reise- og avbestillingsforsikring, som gjelder fra det øyeblikket du går ut døren. Den dekker økonomiske tap ved tyveri, sykdom eller forsinkelser under turen. Forsikringen inkluderer også ulykkesforsikring, og dekker alle økonomiske utgifter med hjemtransport og behandlingsutgifter ved ulykke og sykdom. Det finnes også en forsikring kalt Reise Pluss, som er spesielt beregnet på de som reiser mye eller reiser med store verdier. Med denne forsikringen er kunden også sikret ved aktiviteter som kiting, fjellklatring og downhill på sykkel.

  • Forsikring for hjem, hytte, innbo og kjøretøy
  • Reise Pluss med stort dekningsområde

Eika Sparing

Eika har også gode produkter innen sparing. Her kan de tilby vanlig fondssparing og sparing med skattefradrag, individuell pensjonssparing og aksjesparekonto. For kunder med langsiktige planer om sparing, finnes to alternativer. Det ene er aksjesparekonto, og det andre er pensjonssparing (IPS). Med aksjesparing samles alle aksjefondene på ett sted, og kunden får visse skattefordeler. Pengene på kontoen er alltid tilgjengelig for kunden, og det betales kun skatt ved uttak. Pensjonssparing er unntatt formueskatt, og det betales heller ingen skatt på avkastningen i løpet av sparetiden. I motsetning til aksjesparing, er pengene bindende ved pensjonssparing.

Fondssparing er en langsiktig spareordning for kunder som vil ha høyere gevinst på sparepengene sine enn ved vanlig sparing. En profesjonell forvalter passer på pengene og sørger for at kunden får høyest avkastning på pengene sine. Det finnes forskjellige fond å sette pengene inn i. Her vil banken gi råd om hvilket alternativ som passer kunden best. Alternativene her er rentefond, aksjefond og kombinasjonsfond. Rentefond egner seg for de som ønsker høy avkastning og lite svingninger i markedet. Aksjefond er mer langsiktig sparing, mens kombinasjonsfond er en blanding av rentefond og aksjefond.